Η ΙΝΔΟΥΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΝΔΙΑ

Η Αστρολογία παραμένει μια σημαντική πτυχή της λαϊκής πίστης στην σύγχρονη ζωή πολλών Ινδουιστών.

Στην Ινδουιστική κουλτούρα, τα νεογέννητα παραδοσιακά παίρνουν το όνομα τους, με βάση τους jyotiṣa (ज्योतिष, Jyotisha / ज्योतिश्या, Jyotishya) χάρτες τους.
- Jyotisha ή Jyotishya (ज्योतिष, ज्योतिश्या / "φώς, ουράνιο σώμα") είναι το παραδοσιακό Ινδουιστικό (Hindu) σύστημα της Αστρολογίας, που είναι επίσης γνωστό ως Ινδουιστική Αστρολογία (हिंदू ज्योतिष / Hindu Astrology) ή Βεδική Αστρολογία (वैदिक ज्योतिष / Vedic Astrology).


Επίσης, οι αστρολογικές αντιλήψεις διέπουν την οργάνωση του ημερολογίου και των εορτών, αλλά και την λήψη σημαντικών αποφάσεων όπως είναι: ο γάμος, το άνοιγμα μιας επιχειρήσεως ή η μετακόμιση σε μία καινούργια κατοικία.


Πολλοί Ινδουιστές πιστεύουν ότι τα Ουράνια Σώματα, συμπεριλαμβανομένων των Πλανητών, έχουν επιρροή καθ` όλη την διάρκεια της ανθρώπινης ζωής και αυτές οι πλανητικές επιδράσεις είναι το "Φρούτο του Karma" (कर्म फल)

Karma (कर्म) σημαίνει δράση, δουλειά ή συμβόλαιο.
Αναφέρεται στην πνευματική αρχή της αιτίας και της επίδρασης, όπου η πρόθεση και οι ενέργειες ενός ατόμου (αιτία) επηρεάζουν το μέλλον του (αποτέλεσμα).

Η καλή πρόθεση και οι καλές πράξεις συμβάλλουν στο καλό Karma (कर्म) και σε ευτυχέστερες Μετενσαρκώσεις (पुनर्जन्म / Punarjanma), ενώ η κακή πρόθεση και οι κακές πράξεις συμβάλλουν στο κακό Karma (कर्म) και σε κακές Μετενσαρκώσεις (पुनर्जन्म / Punarjanma).
Η φιλοσοφία του Karma (कर्म) συνδέεται στενά με την ιδέα της Μετενσαρκώσεως (पुनर्जन्म / Punarjanma) σε πολλές σχολές Ινδικών Θρησκειών (ιδιαιτέρως στον Ινδουισμό / हिंदू धर्म, στον Βουδισμό / बौद्ध धर्म, στον Τζαϊνισμό ή Ζαϊνισμό / जैन धर्म και στον Σιχισμό / सिख धर्म), όπως και στον Ταοϊσμό ή Νταοϊσμό (道教).

Σε αυτές τις σχολές, το Karma (कर्म) επηρεάζει την τρέχουσα ζωή κάποιου στο παρόν, καθώς και την φύση και την ποιότητα των μελλοντικών ζωών του, που διαμορφώνουν την Saṃsāra του (संसार / η ανάκληση των υπάρξεων), τον ατέρμονα κύκλο των μετενσαρκώσεων του. 

Η σχέση αιτίου - αποτελέσματος και εμμέσως η ηθική συνέπεια του νόμου του Karma (कर्म) στα πλαίσια της Χριστιανικής Διδασκαλίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει διατυπωθεί στην Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες, όπου επισημαίνεται:

"Μὴ πλανᾶσθε, Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται· ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει" (Προς Γαλάτες 6:7)

Ο Χριστιανισμός προσφέρει την δυνατότητα στους ανθρώπους να καθαριστούν από τις αμαρτίες, άρα να είναι ελεύθεροι από το Karma (कर्म) τους, εφόσον δεχτούν ότι ο Ιησούς Χριστός με την Σταύρωση του, ξεπλήρωσε τις αμαρτίες του Κόσμου:
"Επεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νῦν δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. καὶ καθ' ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις, οὕτω καὶ ὁ Χριστός, ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρία" (προς Εβραίους 9:26)Οι Navagrahas (नवग्रह, 9 Αστρικά Σώματα ή 9 Realms ή 9 Πλανήτες στην Ινδική και Vedic Αστρολογία / 9 Μυθικές Θεότητες του Ινδουισμού) θεωρείται ότι υπακούν στον Isvara (ईश्वर, η Ινδουιστική έννοια του Ανωτέρου Πνεύματος, του Άρχοντα, του Βασιλιά των Πάντων, του Αυτοκράτορα του Κόσμου) και εκτελούν το έργο του, στην εξάσκηση της δικαιοσύνης.
Έτσι, πιστεύεται ότι αυτοί οι πλανήτες μπορούν να επηρεάσουν την επίγεια ζωή.
 


Η Αστρολογία διατηρεί μια θέση μεταξύ των Επιστημών στην σύγχρονη Ινδία.
Κατόπιν της αποφάσεως του Ανωτάτου Ινδικού Δικαστηρίου της Πολιτείας Andhra Pradesh (आंध्र प्रदेश), το 2001, που ευνοούσε την θέση της Αστρολογίας, ορισμένα Ινδικά Πανεπιστήμια προσφέρουν πλέον πτυχία στην Ινδουιστική Αστρολογία (हिंदू ज्योतिष / Hindu Astrology), παρά τις διαμαρτυρίες της επιστημονικής κοινότητας.
Στην εκδίκαση της υποθέσεως, η Αστρολογία απορρίπτονταν ως ψευδοεπιστήμη από την επιστημονική κοινότητα, αλλά η Κυβέρνηση δεν συμφωνούσε.
Το 2004, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε ανάλογη προσφυγή, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η διδασκαλία της Αστρολογίας καθ` οιονδήποτε τρόπο δεν θεωρείται ως προαγωγή της Θρησκείας.
Τον Φεβρουάριο του 2011, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βομβάης (बंबई / Mumbai ή Bombay) αναφέρθηκε στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 2004, όταν απέρριψε μια υπόθεση που αμφισβητούσε το status της Αστρολογίας ως επιστήμη. 

Μέχρι σήμερα, παρά τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες των επιστημών, η Αστρολογία εξακολουθεί να διδάσκεται σε διάφορα Πανεπιστήμια της Ινδίας, ενώ υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα σε εξέλιξη για την ίδρυση Εθνικού Βεδικού Πανεπιστημίου (National Vedic University), όπου θα διδάσκεται η Αστρολογία παράλληλα με την Tantra (तन्त्र), τα Mantra (मन्त्र) και την Yoga (योग)