Η ΙΝΔΟΥΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΝΔΙΑ

2019-07-17

Η Αστρολογία παραμένει μια σημαντική πτυχή της λαϊκής πίστης στην σύγχρονη ζωή πολλών Ινδουιστών.

Στην Ινδουιστική κουλτούρα, τα νεογέννητα παραδοσιακά παίρνουν το όνομα τους, με βάση τους jyotiṣa (ज्योतिष, Jyotisha / ज्योतिश्या, Jyotishya) χάρτες τους.
- Jyotisha ή Jyotishya (ज्योतिष, ज्योतिश्या / "φώς, ουράνιο σώμα") είναι το παραδοσιακό Ινδουιστικό (Hindu) σύστημα της Αστρολογίας, που είναι επίσης γνωστό ως Ινδουιστική Αστρολογία (हिंदू ज्योतिष / Hindu Astrology) ή Βεδική Αστρολογία (वैदिक ज्योतिष / Vedic Astrology).

Επίσης, οι αστρολογικές αντιλήψεις διέπουν την οργάνωση του ημερολογίου και των εορτών, αλλά και την λήψη σημαντικών αποφάσεων όπως είναι: ο γάμος, το άνοιγμα μιας επιχειρήσεως ή η μετακόμιση σε μία καινούργια κατοικία.

Πολλοί Ινδουιστές πιστεύουν ότι τα Ουράνια Σώματα, συμπεριλαμβανομένων των Πλανητών, έχουν επιρροή καθ` όλη την διάρκεια της ανθρώπινης ζωής και αυτές οι πλανητικές επιδράσεις είναι το "Φρούτο του Karma" (कर्म फल)

Οι Navagrahas (नवग्रह, 9 Αστρικά Σώματα ή 9 Realms ή 9 Πλανήτες στην Ινδική και Vedic Αστρολογία / 9 Μυθικές Θεότητες του Ινδουισμού) θεωρείται ότι υπακούν στον Isvara (ईश्वर, η Ινδουιστική έννοια του Ανωτέρου Πνεύματος, του Άρχοντα, του Βασιλιά των Πάντων, του Αυτοκράτορα του Κόσμου) και εκτελούν το έργο του, στην εξάσκηση της δικαιοσύνης.
Έτσι, πιστεύεται ότι αυτοί οι πλανήτες μπορούν να επηρεάσουν την επίγεια ζωή.

Η Αστρολογία διατηρεί μια θέση μεταξύ των Επιστημών στην σύγχρονη Ινδία.
Κατόπιν της αποφάσεως του Ανωτάτου Ινδικού Δικαστηρίου της Πολιτείας Andhra Pradesh (आंध्र प्रदेश), το 2001, που ευνοούσε την θέση της Αστρολογίας, ορισμένα Ινδικά Πανεπιστήμια προσφέρουν πλέον πτυχία στην Ινδουιστική Αστρολογία (हिंदू ज्योतिष / Hindu Astrology), παρά τις διαμαρτυρίες της επιστημονικής κοινότητας.
Στην εκδίκαση της υποθέσεως, η Αστρολογία απορρίπτονταν ως ψευδοεπιστήμη από την επιστημονική κοινότητα, αλλά η Κυβέρνηση δεν συμφωνούσε.
Το 2004, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε ανάλογη προσφυγή, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η διδασκαλία της Αστρολογίας καθ` οιονδήποτε τρόπο δεν θεωρείται ως προαγωγή της Θρησκείας.
Τον Φεβρουάριο του 2011, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βομβάης (बंबई / Mumbai ή Bombay) αναφέρθηκε στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 2004, όταν απέρριψε μια υπόθεση που αμφισβητούσε το status της Αστρολογίας ως επιστήμη. 

Μέχρι σήμερα, παρά τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες των επιστημών, η Αστρολογία εξακολουθεί να διδάσκεται σε διάφορα Πανεπιστήμια της Ινδίας, ενώ υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα σε εξέλιξη για την ίδρυση Εθνικού Βεδικού Πανεπιστημίου (National Vedic University), όπου θα διδάσκεται η Αστρολογία παράλληλα με την Tantra (तन्त्र), τα Mantra (मन्त्र) και την Yoga (योग)