ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

2020-09-23

Κλῦθι, Ποσειδάον γαιήοχε, κυανοχαῖτα ἵππιε, χαλκοτόρευτον ἔχων χείρεσσι τρίαιναν· ὃς ναίεις πόντοιο βαθυστέρνοιο θέμεθλα, ποντομέδων, ἁλίδουπε, βαρύκτυπος, ἐννοσίγαιε·
κυμοθαλές, χαριτῶπα, τετράορον ἅρμα διώκων, εἰναλίοις ῥοίζοισι τινάσσων ἁλμυρὸν ὕδωρ·
ὃς τριτάτης ἔλαχες μοίρης βαθὺ χεῦμα θαλάσσης, κύμασι τερπόμενος, θηρσίν θ' ἅμα, πότνιε δαῖμον· 

ἕδρανα γῆς σῴζοις καὶ νηῶν εὔδρομον ὁρμήν, εἰρήνην, ὑγίειαν ἄγων, ἠδ' ὄλβον ἀμεμφῆ.


(Άκουσε, Ποσειδών γαιήοχε, κυανοχαίτα ίππιε, που έχεις στα χέρια σου χαλκοτόρευτον τρίαινα· που κατοικείς στα θεμέλια του βαθύστερνου πόντου, ποντομέδων, αλίδουπε, βαρύκτυπε, εννoσίγαιε·
που θάλλεις τα κύματα, που δίνεις χάρες, που οδηγείς άρμα με τέσσερεις ίππους,
που τινάζεις αλμυρό ύδωρ σε ενάλια κύματα·
ο οποίος έλαβες δια κλήρου, τρίτατου μεριδίου το βαθύ ρεύμα της θάλασσας,
τέρπεσαι στα κύματα μαζί με τα θηρία, πόντιε Δαίμονα·
που σώζεις τα έδρανα της γης και της εύδρομη ορμή των πλοίων,
άγε σε εμάς ειρήνη, υγεία και αμέριστο όλβο.)

- Κατά την επίκληση του Ποσειδώνα, μέσω του Ορφικού Ύμνου του, οι μύστες έκαιγαν θυμίαμα φτιαγμένο από σμύρναν.
- Ο Ποσειδώνας λατρευόταν σε διάφορες πόλεις της Αρχαίας Ελλάδος. Στην Αθήνα, οι τελετές προς τιμήν του, ήταν ανάλογες αυτών της Αθηνάς. Στην Κόρινθο και σε άλλες περιοχές της Μεγάλης Ελλάδας, δοξαζόταν ως προστάτης.
- Οι Αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως όταν ο Ποσειδώνας ήταν ήρεμος, δημιουργούσε νέα νησιά και πρόσφερε ήρεμες θάλασσες. Όταν όμως οργιζόταν, χτυπούσε το έδαφος με την τρίαινα του και προκαλούσε χάος, σεισμούς, ναυάγια και πνιγμούς.
- Στην Οδύσσεια, το μένος του Ποσειδώνα, για τον Οδυσσέα, δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην επιστροφή του, στην Ιθάκη.
"Ἀμφὶ Ποσειδάωνα μέγαν θεὸν ἄρχομ᾽ ἀείδειν, γαίης κινητῆρα καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης
πόντιον, ὅσθ᾽ Ἑλικῶνα καὶ εὐρείας ἔχει Αἰγάς.
Διχθά τοι Ἐννοσίγαιε θεοὶ τιμὴν ἐδάσαντο, ἵππων τε δμητῆρ᾽ ἔμεναι σωτῆρά τε νηῶν.
Χαῖρε Ποσείδαον γαιήοχε κυανοχαῖτα, καὶ μάκαρ εὐμενὲς ἦτορ ἔχων πλώουσιν ἄρηγε." _ Ομηρικός ύμνος Ποσειδώνος
("Άρχομε να άδω αμέσως τον Ποσειδώνα, τον μέγα θεό, της γαίας τον κινητήρα και της ατρύγητης θάλασσας,τον πόντιο, ο οποίος έχει τον Ελικώνα και τις ευρείες Αιγές.
Οι θεοί σου έχουν δώσει διπλή τιμή, Εννοσίγαιε, να είσαι και δαμαστής ίππων και σωτήρας πλοίων.
Χαίρε, Ποσειδών γαιήοχε κυανοχαίτα, και μάκαρ, έχοντας ευμενές ήτορ δίδε αρωγή σε όσους πλέουν.")

- Οι ναυτικοί προσεύχονταν στον Ποσειδώνα για ένα ασφαλές ταξίδι, πνίγοντας μερικές φορές άλογα ως θυσία.
- Σύμφωνα με τον Παυσανία (Έλληνας περιηγητής και γεωγράφος / 2ος αιώνα μ.Χ.), ο Ποσειδώνας ήταν ένας από τους επιστάτες του χρησμού στους Δελφούς προτού να τους αναλάβει ο Ολύμπιος Απόλλωνας.
Απόλλωνας και Ποσειδών λειτούργησαν στενά σε πολλά σημεία, όπως στην αποίκιση. Ο Δελφικός Απόλλωνας παρείχε την έγκριση για την εγκατάσταση των ανθρώπων σε αποικίες, ενώ ο Ποσειδώνας έδινε στους αποίκους, το εξαγνιστικό ύδωρ για τη θυσία της ιδρύσεως της αποικίας.
- Η Ανάβασις του Ξενοφώντα (Αθηναίος ιστορικός συγγραφέας και σωκρατικός φιλόσοφος / Ερχία, 430 π.Χ. - Κόρινθος, 355 π.Χ.) αναφέρει ότι το 400-399 π.Χ., μία ομάδα στρατιωτών έψαλλε ένα παιάνα στον Ποσειδώνα. Οι παιάνες ήταν είδη ύμνων που ήταν αφιερωμένοι στον Απόλλωνα.
- Όπως ο Διόνυσος, ο οποίος επηρέαζε τις μαινάδες, έτσι και ο Ποσειδώνας εθεωρείτο ότι προκαλούσε ορισμένες μορφές διανοητικών διαταραχών. Ένα Ιπποκράτειο κείμενο του 400 π.Χ., συγκαταλέγει στις Ιερές Αρρώστιες, ορισμένους τύπους επιληψιών για τις οποίες κατηγορείται ο Ποσειδώνας.

Γνωρίζοντας την δύναμη που έχει η ανάγνωση των Ορφικών Ύμνων λόγω των ενεργειακών δονήσεων που δημιουργούν, αλλά και την πανάρχαια αστρονομική γνώση που εμπεριέχουν, σύμφωνα με πανεπιστημιακές μελέτες, προτείνουμε την χρησιμοποίηση τους, σε συγκεκριμένες αστρολογικές συγκυρίες, όπως: πλανητικές θέσεις, οικοθεσίες, όψεις πλανητών, κτλ.
Επίσης, θα μπορούσαμε να επωφεληθούμε των δονήσεων τους, σε περιόδους που χρειαζόμαστε τις ευεργετικές ιδιότητες των πλανητών στους οποίους αντιστοιχούν.

Η ανάγνωση τους, θα πρέπει να γίνεται με απόλυτο σεβασμό, καθότι αποτελούσαν κομμάτι του λατρευτικού της Αρχαιοελληνικής Θρησκείας.

- Ο Ορφικός Ύμνος του Ποσειδώνα, θα μπορούσε να αναγιγνώσκεται κατά την δημιουργία θετικών όψεων (π.χ. Συνόδου, Τριγώνου, Εξάγωνο, κτλ.) με τον Ήλιο ή με τον Δία.
- Επίσης, ο Ποσειδώνας βρίσκεται σε κυριαρχία στους Ιχθύες. Αυτή η θέση του, θεωρείται ιδανική για σχετικές πρακτικές.
(Ο Ποσειδώνας, βρίσκεται ήδη στο ζώδιο της κυριαρχίας του, τους Ιχθύς, από τον Φεβρουάριο του 2012 και θα παραμείνει σε αυτό το ζώδιο μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2026. Η πορεία του στο κάθε ζώδιο διαρκεί σχεδόν 14 χρόνια, δημιουργώντας σημαντικές αλλαγές στην ανθρωπότητα.)
- Η συμβολή του Ποσειδώνα, στην ψυχική εξισορρόπηση είναι συχνά πολύτιμη, αφού μας βοηθά να ξεφύγουμε από τις έντονες πιέσεις, αναγεννώντας μέσω οραμάτων, τις ελπίδες μας, για ευτυχέστερη ζωή. Συνεπώς, ο Ορφικός Ύμνος του, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην διαχείριση στρεσογόνων καταστάσεων.
- Ο Ποσειδώνας εμπλέκεται σε απάτες και αυταπάτες, οπότε η ανάγνωση του Ορφικού Ύμνου του, θα μπορούσε να μας προφυλάξει από αυτές.
- Ακόμη, ο Ποσειδώνας τονίζει την διαίσθηση μας και μας βοηθά να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο.
- Επιπρόσθετα, ο Ποσειδώνας μας βοηθά να ξεδιπλώσουμε την δημιουργική πλευρά του εαυτού μας και να εκδηλώσουμε τις καλλιτεχνικές ανησυχίες μας, γι' αυτό ο Ορφικός Ύμνος του, προτείνεται στους καλλιτέχνες.

- Φρόνιμο θα ήταν κατά την ανάγνωση του Ορφικού Ύμνου του Ποσειδώνα, να καίμε θυμίαμα σμύρνας, όπως έκαναν και οι αρχαίοι πρόγονοι μας.
- Για ενεργειακή ενίσχυση, θα μπορούσατε να φορέσετε το Stacta από την σειρά των Grecian Soli Dharma.